Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Despertar izmir

İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı Liderlikle Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Projesi

İzmir, bir liman kenti olması nedeniyle çok erken tarihlerden itibaren pek çok inanç ve dinle tanışmıştır. Yüzyıllar boyunca beraber yaşayan, paylaşan, inşa eden farklı inançlara ait toplulukların izlerini görebiliyoruz. Yahudi kültür mirası da bu zengin hazinenin en önemli değerlerinden birini oluşturuyor.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın başvuru sahibi olduğu, Derneğimizin ortak olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında desteklenen proje 1 Nisan 202130 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, medya ve bilgi okuryazarlığı, tasarım odaklı düşünme gibi eğitimlerin yanı sıra tematik buluşmalar, saha ziyaretleri, kültürlerarası festival gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.

Derneğimiz proje kapsamında, kültür gezileri, hazine avı, duvar boyama etkinliği gibi faaliyetleri hayata geçiriyor.  

Translate »