Skip to content Skip to footer

Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 20.12.2022 tarihinde, saat: 15.00 da Dernek merkezinde, Tan, Eşrefpaşa Cd. No:132, 35260 Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 27.12.2022 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır.

Vekâleten oy kullanılamayacağından toplantıya bizzat katılmanız rica olunur.

GÜNDEM

  • Yoklama ve Açılış
  • Divan Heyeti’nin seçimi ve tutanakların imzalanması için imza yetkisinin verilmesi
  • Yönetim Kurulu 2019, 2020, 2021 yılı Faaliyet ve Denetim raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
  • Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Planı ve Bütçesinin görüşülmesi, müzakere edilmesi ve onaylanması
  • Dernek Tüzüğünde yapılması düşünülen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
  • Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi
  • Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi
  • Dilekler ve Kapanış.

Leave a comment

Translate »