Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Kültürel Mirasımız Yok Olmasın

İzmir Kültürel Miras İzleme Raporu

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi yapılar, anıtlar, el sanatları geleneği, gösteri sanatı, vb. somut ve somut olmayan kültürel mirasımız hakkında farkındalığı artırmak ve karar vericilere düzenli rapor sunmak üzere yıllık izleme raporları İzmir Kültürel Miras Platformu çatısı altında hazırlanmaktadır.
İlki, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı’ndan destek alarak hayata geçirilen “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum" projesi kapsamında hazırlanan rapor, katılımcılık prensipleri çerçevesinde KORU mobil uygulaması ile entegre olarak her sene hazırlanmaya devam edilecek.

Translate »