Skip to content Skip to footer

İzmir Kültürel Miras Platformu’nun Buluşma Toplantısını Düzenledik

Avrupa Birliği’nin mali desteği ile kurduğumuz ve sekretaryasını sürdürdüğümüz İzmir Kültürel Miras Platformu’nun, bu yılki buluşma toplantısını gerçekleştirdik.

Derneğimizin merkezinde düzenlediğimiz toplantıda, platformun gelecek dönem faaliyetlerine ve 2023 Yılı İzleme Raporu aracılığıyla karar vericilerin gündemine öncelikli olarak alınması gereken konulara odaklandık.

Buluşma toplantısının ilk yarısında, platform üyeleri ile bir araya gelerek platformun gelecek dönemine ilişkin strateji ve hedeflere dair hazırlık çalışmasını sürdürdük. Bu döneme ait kararlar alarak, platformun gelecek dönemdeki yol haritasını çizdik.

Platform, geçtiğimiz yıl İzmir’in yok olma tehlikesi altında olan kültürel mirasına yönelik “2022 Yılı İzleme Raporu” hazırlayarak ilgili kurumlara sunmuştu. Bu bağlamda toplantının ikinci yarısında, 2023 Yılı İzleme Raporu hazırlıklarını ele aldık. Raporun kapsamlı ve etkili bir şekilde hazırlanması için akademisyen ve kültürel miras profesyonellerinin görüşlerini bu toplantı ile aldık.

2022 yılı İzleme Raporunu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz: https://www.kulturelmiras.org/yillik-izleme-raporu/

Leave a comment

Translate »