Skip to content Skip to footer

İzmir Kültürel Miras Stratejisi Hazırlanıyor

İzmir’in kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve bu alanda farkındalık yaratılması için çalışmalarını yürüten Kentimiz İzmir Derneği, İzmir’de ilk defa oluşturulacak olan kültürel miras stratejisi hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı’ndan destek alarak hayata geçirilen “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi kapsamında şehirdeki paydaşların katılımı ile Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayları gerçekleştirildi.

Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda, araştırma, belgeleme, koruma; tanıtım, turizm ve deneyimleme; yaratıcı ekonomiler ve yerel kalkınma ana başlıklarında güçlü ve zayıf yönler, vizyon, amaç ve faaliyetler konunun uzmanları tarafından tartışıldı. Kültürel miras taşıyıcılarının da katılım sağladığı çalıştayda kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumu temsilen alanlarında uzman kişiler bir araya geldi.

Somut kültürel miras çerçevesinde ise mekânsal, sosyo-ekonomik ve sektörel, ziyaretçi yönetimi, tarihsel özgün değer ve risk ana başlıklarında sorunlar, potansiyel alanlar, ihtiyaçlar ve bunlara ilişkin eylem önerileri oluşturuldu. Yaklaşık 50 kişilik uzman grubunun katıldığı çalıştayda Konak, Çiğli-Karşıyaka-Bayraklı, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar ilçelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Proje sunumunu yapan Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer, “Bu çalışmaların, kentte ortak amaçların ve yol haritasının belirlenerek kültürel mirasın korunması ve yaşatılması hedefi çerçevesinde çok önemli olduğunu” belirtti. “Çalıştaylar aracılığıyla kültürel miras alanında çalışan paydaşlarımızın katkısını alma şansı bulduklarını ve Şubat ayı sonu itibariyle bu strateji çalışmasının kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

Somut kültürel miras stratejisi çalışmasının danışmanlığını Doç. Dr. Şakir Çakmak ile birlikte yürüten Sayın Doç Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, “İzmir kent merkezindeki kültürel miras ögelerinin envanterini hazırlamak üzere ekibimizle yaklaşık altı aydır masa başı araştırmalarının yanı sıra saha çalışmaları yürüttük. İlçe bazlı olarak dokuz ayrı kategoride kültürel miras künyeleri hazırlanarak bu bilgiler coğrafi bilgi sistemine aktarıldı. Bu çalıştayla birlikte kentin mirasının korunması için yapılması gerekenleri belirleyerek strateji ve eylem planı dokümanını tamamlayacağız.” dedi.

İzmir için son derece önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Proje Danışmanları, bu çalışmanın devamlılığının çok önemli olduğunun ve tüm paydaşlara sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Yıllık İzleme Raporu Hazırlanacak

Bu çalışmaların en önemli çıktılarından birinin yıllık izleme raporları olacağını belirten Özer, “Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi yapılar, zanaatkarlar vb. somut ve somut olmayan kültürel mirasımız hakkında farkındalığı artırmak ve karar vericilere düzenli rapor sunmak üzere yıllık izleme raporları hazırlanacak.” dedi.

8.500 Yıllık Tarihi Hazine

İzmir, 8.500 yıllık tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyet ve kültürlerden miras, somut ve somut olmayan değerleriyle büyük bir hazineyi barındırıyor. Tescilli taşınmaz kültür varlık sayısı itibariyle bugün Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ve Efes olmak üzere iki alanı ile dahil olan ülkemizdeki tek şehir olma özelliğini taşırken, geçici listede de Birgi Tarihi Kenti, Foça, Çandarlı ve Çeşme Kaleleri ile İzmir Tarihi Liman Kenti yer alıyor. Ayrıca, kültürel mirasın önemli bir bileşeni olan ve UNESCO Somut Olmayan Miras Sözleşmesi tarafından tanınan geleneksel el sanatları bakımından da öne çıkan İzmir, envantere kayıtlı 28 somut olmayan kültürel miras unsuru barındırıyor.

Leave a comment

Translate »