Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
SOKÜM

İzmir Somut Olmayan Kültürel Miras Mevcut Durumu ve Stratejisi

Kültürel mirasın önemli bir bileşeni olan ve UNESCO Somut Olmayan Miras Sözleşmesi tarafından belirlenen alanlar açısından İzmir’deki mevcut değerlerin tespit edilerek kayıt altına alınması ve bu mirasın korunarak yaşatılması için gerekli adımların tanımlandığı strateji belgesini, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programından destek alarak hayata geçirdiğimiz “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi kapsamında hazırladık.

E Plus Danışmanlık yönetiminde ve Prof. Dr. Metin Ekici danışmanlığında hazırlanan çalışma, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller, şölenler, doğa ve evrenle ilgili uygulamalar ve el sanatları geleneği alanlarını kapsıyor.

Üç ana bölümden oluşan belgede, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) envanteri, SOKÜM potansiyeli taşıyan halk kültürü unsurları, paydaşlar ve mevcut planlarda ve projelerde SOKÜM’ün yeri aktarılırken, güçlü, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler, öncelikler ve acil müdahale gerektiren konuları içeren değerlendirme bölümü ve vizyon, misyon, ilkeler, uygulama ve izleme adımlarını içeren strateji bölümü yer alıyor. 

 • Literatür Araştırması
 • Envanterin İncelenmesi
 • Eğitim ve araştırma kurumlarının analizi
 • Ulusal ve yerel strateji belgelerinin analizi
 • GZFT Taslağı
 • Tema Başlıkları
 • Paydaş Görüşmeleri
 • Çalıştay
 • Vizyon
 • Amaçlar ve Faaliyetler
 • Eylem Planı
 • Paydaş Görüşmeleri & Odak Grup

Translate »