Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Atölyeler, Kısa Filmler, Geziler...

İzmir Tarih İletişim Projesi

Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında İzmir Tarih Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında tek yapı ölçeğinde restorasyon uygulamaları, arkeolojik alanlara ilişkin çalışmalar, yeni yapı uygulamaları, altyapı, aydınlatma, ulaşım,vb bölgesel çalışmalar, sokak sağlıklaştırma, üst örtü, kent mobilyaları, meydan, park düzenlemeleri gibi kamusal alan düzenlemeleri ve sosyal yapıya dönük çalışmalar yürütülmektedir.

İzmir Tarih Projesi’nin bilinirliğinin, kamuoyu desteğinin, kentlilik bilincinin ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak projenin iletişim çalışmaları 2017 yılından itibaren beş yıl Derneğimiz tarafından yürütüldü. 

İletişim projesi kapsamında:

İzmir Tarih İletişim Projesi - Kentimiz İzmir Derneği

Translate »