Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Kentimiz İzmir Derneği

Kurumsal Yapı

Derneğimizin kurumsal yönetiminde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu ve üyelerimiz yer alıyor.

Hikayemiz

Derneğimiz kuruluş hikayesini okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yönetim Kurulu

Derneğin yönetim organı olarak faaliyet gösteren Yönetim Kurulumuz beş üyeden oluşuyor. Her ay düzenli olarak toplanan kurul, derneğin amacına ulaşması için gerekli tüm çalışmaları belirleyerek yönetimi sağlıyor.

Uğur Yüce

Yönetim Kurulu Başkanı

Samim Sivri

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Murat Demirer

Yönetim Kurulu Üyesi

Sıtkı Şükürer

Yönetim Kurulu Sekreteri

Temel Aycan Şen

Yönetim Kurulu Saymanı

Denetim Kurulu

Derneğimizin, tüzüğünde yer alan amaç ve çalışma konuları çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediği, defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygunluğunu denetleyen kurulumuz üç üyeden oluşuyor. Aylık ve üç aylık periyotlarla gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde yıllık rapor hazırlıyor.

Denetim Kurulu Asil Üyelerimiz:
Denetim Kurulu Asil Üyelerimiz:

Danışma Kurulu

2004 yılından beri İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları için çözüm önerileri ve düşünce üreten bir fikir platformu olarak çalışan İzmir için Yeni Sinerjiler Enstitüsü derneğimizin danışma kurulu olarak katkı sağlıyor. Üç ayda bir toplanan kurul aynı zamanda İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Kent Değerleri Komitesi olarak faaliyet gösteriyor.

Üyelerimiz

Üyelik için Gerekli Olan Belgeler:

• Üyelik Kayıt Formu

• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

• Giriş (Bir kereye mahsus 130TL)

• Yıllık Aidat (120TL)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Derneğimizin 31 aktif üyesi bulunmaktadır.

Üyelik

Derneğimize üye olarak katılmak isterseniz, tüzüğümüzün 3. Maddesinde belirtilen koşullar kapsamında üyelik formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Derneğimizin çalışma alanlarında çalışmaları olmak, dernek üyelerinden en az iki tanesi tarafından tavsiye edilmiş olmak, fiil ehliyetine sahip bulunmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak koşullarını taşıyan istekliler, yazılı olarak üyelik başvurusu yapabilir.

Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

Kurumsal Yapımız - Kentimiz İzmir Derneği

Translate »