Skip to content Skip to footer

UNESCO ve Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi Başladı

Torino merkezli Santagata Vakfı ile UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen UNESCO ve Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi altıncı kez katılımcıları ile buluştu.

Akademi, kültürel miras ve koruma alanında çalışan profesyoneller için bir kapasite geliştirme programı olarak tasarlandı. 2022 yılı içerisinde Santagata Vakfı tarafından başvuruya açılan programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan 20 uzman seçildi. Akademi 10 Ocak 2023 tarihinde çevrim içi bir toplantı ile başladı. 7 Mart 2023 tarihine kadar 5 çevrim içi toplantının hayata geçirilmesi planlandı. Toplantılar; ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Caziplik’, ‘Katılımcılık’, ‘İnovasyon’ ve ‘Eğitim & Yorumlama’ başlıklarında ayrı tema ve oturumlarda düzenleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

24 Ocak 2023 tarihinde ‘Caziplik’ başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Kentimiz İzmir Derneği, UNESCO tarafından belirlenmiş alanların hem alanlara hem de topluluklara nasıl çekicilik ve olumlu etki yarattığına dair sahadan deneyim ve bilgisini uluslararası miras profesyonelleri ile paylaştı. Kentimiz İzmir Derneği, 21-25 Mart 2023 tarihleri arasında vaka çalışmalarına katkı sunmak üzere UNESCO tarafından 2018 yılında belirlenen 20. Yüzyılın Endüstri Şehri Ivrea’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Leave a comment

Translate »