Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Ulusal & Uluslararası

Üyeliklerimiz

Kentimiz İzmir Derneği olarak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok ağ ve kurum çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üyesi bulunduğumuz bu yapılara katkı sağlarken aynı zamanda bu ağların sağladığı yeni kuruluşlarla işbirliği yapma imkanlarını de değerlendiriyoruz.

Icon

UNESCO Danışma Kurulu

Kemeraltı ve çevresi, “İzmir Tarihi Liman Kenti” temasıyla Derneğimiz koordinasyonunda hazırlanan başvuru dosyası ile 14.04.2020 tarihinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edildi. Esas liste sürecinde Danışma Kurulu olarak sürece katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Icon

İzmir Kültürel Miras Platformu

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için bir sivil insiyatif olarak çalışan platformun üyesiyiz. Derneğimiz tarafından kurulan ve sekreteryası yürütülen platform, araştırma çalışmaları yapıyor, eğitimler, toplantılar ve sempozyumlar düzenliyor. Ayrıca yıllık izleme raporları hazırlıyor.
Icon

Anna Lindh Vakfı

Vakıf, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacı doğrultusunda kurulmuştur. Derneğimiz, 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle bu ağın resmi bir üyesidir.
Icon

Global Giving

2002 yılından beri kar amacı gütmeyen oluşumlara destek sağlamak üzere kurulmuş uluslararası kuruluş olan “Global Giving” ağına dahiliz. Akreditasyon sürecinin ardından sisteme dahil olduğumuz oluşum sayesinde eğitimlere ve desteklere erişme imkanı buluyoruz.
Icon

İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu

İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak akıl geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdüren İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun Kent Değerleri Çalışma Grubunun üyesiyiz. Kurul, belirli dönemlerle bir araya gelerek geliştirdikleri fikirlerin uygulanması yine Derneğimiz tarafından yürütülüyor.
Icon

Sosyal Girişimcilik Ağı

Sosyal girişimcileri, aktif vatandaşları, STK’ları, üniversiteleri, kamu kuruluşları ve özel kurumları bir araya getiren Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağına dahiliz. Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren iki sosyal girişimimizin büyümesi ve model olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Icon

Arts Map

Derneğimiz, kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kamu ve bireyler arasında sürdürülebilir diyaloglar geliştirmeyi amaçlayan sanat ve kültür alanına yönelik bir dijital platform olan Arts Map’e üyedir.
Icon

Techsoup

Dünya genelinde kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının etkisini artırmak için teknolojiye erişimlerini destekleyen San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Techsoup ağının bir parçasıyız. Bu kapsamda pek çok yazılımdan yararlanıyoruz.
Icon

İzmirART

İzmir.art, kentin kültür – sanat gündemini bünyesinde toplayan, ortak üretimlerle sanatçılarla etkileşim içinde olan interaktif bir kültürel oluşumdur. İzmir.art, kentin kültürel ve sanatsal üretimleri görünür ve bilinir kılmayı amaçlar. Biz de tüm etkinliklerimize bu platformda da yer veriyoruz.
Icon

Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK'lar Ağı

Sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye İMSAD tarafından hayata geçirilen proje ile Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK'lar Ağı kurulmuştur.
Icon

İzmir Sinema Ofisi

İzmir Sinema Ofisi, İzmir'de gerçekleşen film yapım projelerinde kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmek anlayışı ile şekillenen eylem planları çerçevesinde, bir irtibat ve koordinasyon noktası oluşturmak üzere İzmir Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulmuş bir hizmet merkezidir.
Icon

İzmir Kent Konseyi

Kentin buluşma noktası olan, kent yönetiminde ve karar alma mekanizmalarında katılımı artırmak üzere faaliyet gösteren Kent Konseyi’nin Gençlik Meclisinde yer alıyoruz. Özellikle KONTAK projemiz kapsamında gençlerin bilimsel çalışmalarını desteklemek üzerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Translate »