Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
saat kulesi
Kültürel mirasa

Yaklaşımımız

Kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Kültürel miras geçmişle bugün arasında bağlantı kurarak, içinde yaşanılan kültüre ve dünyaya bir temel oluşturur ve geleceğin oluşturulmasında sağlam bir referans verirken manevi anlamda da insan hayatlarını zenginleştirir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar.

Kültürel mirasın, taşıdığı sanatsal veya tarihi değerin yanı sıra, “insanlığın ortak mirası” olmasından ötürü korunması gerektiği anlayışını benimsiyoruz. Ve bu anlayışla, kültürel mirasın korunmasının hepimizin görevi olduğu bilinci ile çalışmalarımızı katılımcılık prensiplerine uygun olarak yürütüyoruz.

Ayrıca, kültürel mirası sürdürülebilir bir modelle yönetmenin önemini benimseyip sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

11.4- Dünya’nın kültürel ve doğal mirasının korunması
4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması
12.b. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve uygulanması
8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması
17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
Dernek olarak

Amacımız

01. Değerleri gün ışığına çıkarmak
02. Koruma ve tarih bilinci oluşturmak, farkındalığı artırmak
03. Tarihi ve kültürel mirası ve kent kimliğini korumak
04. Kentlilerin aidiyet duygularını artırmak
05. Sürdürülebilir kültür ve turizm ekonomisi yaratmak

Vizyonumuz

İzmir kent değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır.

Misyonumuz

İzmir’in kent değerlerini gün ışığına çıkararak, koruyup yaşatarak, tarihi ve kültürel mirası korumak, tarih bilinci oluşturmak, kentlilerin aidiyet hissetmelerini sağlamak, kent kimliğini korumak, sürdürülebilir kültür ve turizm ekonomisi yaratmak ve Dünya’daki turizm destinasyonları arasında rekabetçi olmasına katkı sağlamaktır.

Değerlerimiz

Tarihi dokuya ve tarihe saygılı

Kültürel değerlere sahip çıkan

İnsan ve gelecek odaklı

Yerel kalkınma odaklı

Sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri birlikte değerlendiren

Katılımcı yönetim anlayışına sahip

Translate »