Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Hikayemiz

Kentimiz İzmir Derneği

Biz, İzmir kent değerlerinin bir başka deyişle somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması ve yaşatılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

80808080
Yılında Kurulduk
kus
İzmir

8500 Yıllık Bir Kent

Derneğimizin hikayesi 2012 yılında başlıyor. İzmir için projeler üreten ve değerlerinin korunması için çalışan fikir önderleri bir araya geliyor. 8.500 yıllık tarihi ve kültürel mirasın yok olmasına engel olmak için Kentimiz İzmir Derneği’ni kuruyorlar.

İzmir, 8.500 yıl boyunca Perslerden Antik Yunanlara, Romalılardan Osmanlılara farklı kültürlere ev sahipliği yapması nedeniyle pek çok kültür varlığını barındırıyor. Tarihsel değerinin yanı sıra estetik, mimari ve ekonomik değeri olan kültürel değerlerimiz. Arkeolojik alanlar, tarihi yapılar gibi somut değerlerden de bahsetmiyoruz sadece; mutfak kültürü, zanaatlar, hikayeler, efsaneler gibi somut olmayan değerlerimizden de bahsediyoruz.

Amacımız

Kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz...

Modernleşmenin arkasına saklanarak yapılan planlama/yapılaşma eylemleri ve koruma bilincinin yetersiz olması nedeniyle her gün yok olan değerlerimiz.

İşte tam da bu nedenle başlıyor hikayemiz ve temel amacımız “kültürel değerlerimizin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak” oluyor. Tıpkı dünyada hayran olduğumuz, kültürel mirasına sahip çıkan diğer kentler gibi…

Translate »