Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Eşi benzeri olmayan bir miras

İzmir Yahudi Kültür Mirası Avrupa Birliği Projesi

İzmir tarihi kent merkezinin kültür mirasının en önemli değerleri arasında varlığı 16. yüzyıla dayanan İzmir Yahudi Cemaati’ne ilişkin ibadet ve yaşam alanları bulunuyor.  9 sinagog, 1 hahamhane, 5 kortejoyu barındıran Juderia (Yahudi Mahallesi), dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir kültür ve turizm değeri taşıyor.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın başvuru sahibi olduğu, Derneğimizin ortak olduğu “Cultural Wealth of İzmir -Sustaining Jewish Heritage” projesi Avrupa Komisyonu tarafından, Sivil Toplum Ağları ve Platformlarının Desteklenmesi Programı, Azınlıklar ve Kültürel Haklar Önceliği kapsamında destekleniyor.  2023 Mayıs ayında tamamlanması planlanan 36 aylık proje kapsamında Hevra ve Foresteros Sinagoglarının restorasyon projeleri hazırlanmakta ve Sinyora Sinagogu’nun basit onarım çalışmaları yürütülmekte. Ayrıca bir platform oluşturularak kurumlar arası diyaloğun geliştirilmesi sağlanmakta.

Derneğimiz proje kapsamında, Sefarad Hikayeleri, Sefarad Kadınları, İzmir’de Yahudi gazeteciliği, geleneksel sinagog tekstilleri başlıklarında dört adet yayın çalışması yapılması, seminer, çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve proje kurumsal kimliği, web sitesi, e-bülten vb. görünürlük çalışmalarını hayata geçiriyor.  

Translate »