Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Kültürel Miras için çalışanlar bir arada

İzmir Kültürel Miras Platformu

Kültürel mirasın korunması için gösterilen birçok çabaya rağmen hem ulusal hem de bölgesel bazda bazı ihtiyaçlar ve kısıtlamalar bulunuyor.

  • Kültürel miras konusu, kalkınma planları ve strateji belgelerinde çok sınırlı yer alıyor.
  • Ulusal Kalkınma Planları hazırlık çalışmaları kapsamında görev alan özel ihtisas komisyonları arasında kültürel miras turizm başlığı altında değerlendiriliyor.
  • Kültürel miras alanında çalışan çok az sayıda STK bulunuyor.
  • Somut ve somut olmayan kültür varlıklarını içeren bir envanter çalışması bulunmuyor.
  • Kültürel miras alanında gerçekleştirilen çalışmalara erişmek yoğun çaba gerektiriyor.
  • Kültürel miras alanında çalışan kişi ve kurumların sürdürülebilir iletişim ve işbirliği yaratabileceği bir ağ bulunmuyor.
  • Kültürel miras daha çok kültür ve sanat alanı ile birlikte değerlendiriliyor.
  • Kültürel miras konularını gündemde tutacak bir yapı bulunmuyor.
  • Politika süreçlerine aktif katılımın yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eksikliği söz konusu.

Saptanan bu sorunlara çözüm geliştirmek üzere Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı’ndan destek alarak hayata geçirilen “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi kapsamında “İzmir Kültürel Miras Platformu” kuruldu.

İzmir Kültürel Miras Platformu, somut ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması için çalışan sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri, akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu bir platformdur.

Kültürel miras ve koruma alanlarında farkındalığı artırmak, aktif vatandaşlığı desteklemek, kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek ve araştırma, belgeleme ve tanıtım alanlarında ihtiyaçlara yönelik çözümler getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Platformun gerçekleştirdiği çalışmaları incelemek ve dahil olmak için http://www.kulturelmiras.org/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Translate »