Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
ANtik kentlere yeni bir bakış açısı

Smyrna Agorası Deneyim Merkezi

Smyrna Agorası, antik kentin akropolü olan Pagos (Kadifekale) tepesinin eteklerine, Smyrna’nın idari, siyasi, adli ve ticari merkezi olarak MÖ 4. yüzyılda kurulmuş. Günümüzdeki halini ise MS 178 depremi sonrasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un destekleriyle yeniden inşa edilmesiyle almış. Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülmekte olan kazı çalışmaları ile Smyrna Agorası’nın ana yapıları gün yüzüne çıkarılmış.

Smyrna Agora’sının ziyaretçi sayısını ve deneyimini artırmak üzere Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü ile bir proje geliştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” programından destek alarak hayata geçirilen “Kültürel Miras Yaşıyor” (Heritage Alive) projesi kapsamında Deneyim Merkezi oluşturduk.

Deneyim merkezi içerisinde aşağıdaki uygulamalar yer alıyor.

Smyrna Agorası’nın en görkemli dönemini yansıtan Roma Dönemi maketi üç boyutlu olarak 1/100 ölçeğinde, 2,05 x 1,3 x 0.30 m boyutlarında hazırlandı. Önemli ve etkili bir belgeleme ve görselleştirme aracı olarak maket, ziyaretçilerin arkeolojik alanın orijinal görünümünü gözlerinde canlandırmalarına ve yorumlamalarına yardımcı olacak.

Deneysel arkeoloji uygulamaları ve teknolojinin kullanımı arkeolojik alanlarda dikkat çeken önemli sunum biçimlerini oluşturmakta. Bu uygulamalar, arkeolojik alanların en temel sorunu olan “görünürlük” ve “anlaşılırlık” sorunlarına çözüm getirmektedir. Bu kapsamda Smyrna Agorası’nın en görkemli dönemi olan MS 180 depreminden sonra inşa edilen agora yapıları ve agoranın işlevini ve gündelik hayattaki önemini vurgulayan farklı kullanıcı etkileşimli senaryolara yer verilen sanal gerçeklik uygulaması hazırlandı.

Smyrna Agora’sını ziyaret edenlerin daha iyi deneyim yaşaması ve ziyaretçilere rehberlik edecek bilgilerin sağlanacağı bir mobil uygulama oluşturuldu. Uygulama kapsamında bilgilendirici ve yönlendirici içeriklerin yanı sıra oyunlarla eğlenceli vakit geçirilmesi de hedeflendi.

Smyrna Agora’sının temel yapılarını ve genel görünümünü gösterecek illüstratif harita hazırlandı. Bu harita hem dağıtılacak broşürlerde hem de girişte ziyaretçi deneyimini artırmak üzere yer alıyor.   Broşürlere dört dile çevrilerek özellikle yabancı ziyaretçilerin kullanımı için hazırlandı.

Maket çalışmasının bir parçası olarak dijital panel hazırlandı.  Farklı ziyaretçi profillerine hitap eden hem öğretici hem de eğlenceli içerikler sunulmaktadır.

Smyrna Agorası’nda geçmişin izlerini sürdüğümüz sayısız değeri tanıtmak üzere hediyelik eşyalar tasarladık. Bu değerler, tasarımcılarımız, illüstratörlerimiz tarafından görselleştirilirken, zanaatkarlarımız tarafından ürünlere dönüştürüldü.

Deneyim Merkezi bünyesinde çocuklara yönelik eğitim merkezi oluşturuldu. Deneyerek öğrenme modeli ile geliştirilen merkezde eğitim modülleri geliştirildi. Aynı zamanda Smyrna Agorası için bir kutu oyunu tasarlandı.

Translate »