Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
İzmir'de

Kültürel Miras

İzmir, 8.500 yıllık tarihiyle oldukça güçlü bir mirası üzerinde taşımaktadır. Tarihi boyunca Hitit, Aiol, İyon, Lidya, Pers, Helen, Roma, Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kent; bu medeniyetlerin kültürel birikimleriyle çok katmanlı ve çok kültürlü bir yapıya kavuşmuştur.

80808080+
Yıllık Tarih
80+
Dünya Mirası
agora2
yesilova-hoyuk
Geçmişten bugüne:

İZMİR

Daha detaylı bilgi almak ve İzmir’in tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkmak isterseniz İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İzmir Time Machine sitesini inceleyebilirsiniz.

Farklı Kültürlerin

Buluşma Noktası

İzmir’in Bornova Yeşilova Höyüğü’nde başlayan tarihi, 5.000 yıllık izleri taşıyan Eski Smyrna – Bayraklı Höyüğü’nde devam etmiş ve nihayet Büyük İskender’den sonra Smyrnalıların Kadifekale (Pagos) eteklerine yerleşmesiyle kurulan Yeni Smyrna ile günümüze ulaşmıştır.

Antik çağlardan itibaren Akdeniz’de önemli bir liman kent olma özelliği, İzmir’i bir çekim noktası haline getirerek farklı inanç ve kültürden toplulukların bir arada yaşadığı, ürettiği bir kent olmasını sağlamıştır. Türk, Yahudi, Rum, Ermeni ve Levantenlerin varlığı kente hem sosyal ve kültürel hem de mimari açıdan zengin bir miras bırakmıştır.

İzmir’in söz konusu zengin somut ve somut olmayan kültürel mirasının, başta kentin kültürel miras aktörleri olmak üzere tüm kentliler tarafından korunması ve yaşatılması elbette ki büyük önem taşımaktadır.

Translate »