Skip to content Skip to footer

Despertar Kültür Gezilerine Yoğun İlgi

Derneğimizin ortağı olarak yer aldığı Despertar İzmir projesinin faaliyetlerinden olan kültür gezisinin birincisi, 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 18-25 yaş aralığında bulunan gençler ile birlikte gerçekleştirildi.

16-17 Ekim 2021 tarihinde ise aynı gezi programı 26 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik düzenlendi.

Geziler boyunca İzmir ve Manisa’nın çok kültürlü kimliğini kazanmasında Yahudi topluluklarının sahip olduğu önemli rol merkeze alındı. Geçmişe ve geleceğe şekil veren mimari yapılar, geçmişten günümüze bütünlüğünü kaybetmeden ulaşan ya da yeniden işlevlendirilen sinagogları ziyaret edildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında desteklenen Despertar İzmir projesinin amacı nüfusu giderek azalmakta ve yaş ortalaması yükselmekte olan İzmir Musevi Cemaati’ni başta İzmir yerelinde olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmek.

Ladino dilinde “uyanış” anlamına gelen Despertar, çalışmaları kapsamında İzmir Musevi Cemaati bünyesinde yer alan kişi ve kurumların yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum çevrelerinde daha etkin ve katılımcı roller üstlenmesini hedeflemekte.

Leave a comment

0/5

Translate »